วิศวะ พัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพาโดยไม่ต้องตัดอ้อย

วิศวะ ม.ขอนแก่น พัฒนาและทดลองใช้เครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพาโดยไม่ต้องตัดต้นอ้อย วัดค่าบริกซ์ โพล ซีซีเอสและไฟเบอร์แม่นยำ อนาคตพัฒนาต่อให้สามารถวัดค่าพลังงาน หนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในอีสาน
อ่าน 2,032 ครั้ง
23 ก.พ. 2561    Jarunee Nuanboonma

       วันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ  ห้องสัมมนา 2  ชั้น 9  ตึกเพียรวิจิตร   ผศ.ดร.ขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์  อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะนักพัฒนา     ได้จัดงานแสดงผลงานและทดลองใช้ เครื่องเดโมตรวจวัดคุณภาพและศักยภาพของอ้อยแบบพกพาสมบูรณ์  โดยเครื่องดังกล่าว  ใช้ในแปลงไร่อ้อยโดยไม่ต้องตัดต้นอ้อย  ทำให้กลุ่มผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาล  ที่มีศักยภาพ ทดลองใช้งานเครื่องจริงฟรี   โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
       สำหรับความสามารถของเครื่องนี้  มีขนาดเล็ก  พกพาได้สะดวก  มีความคล่องตัวสูง  สามารถวัดได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยเวลาเพียง 5  วินาที  วัดลำอ้อยได้โดยตรงไม่ต้องตัดทำลายตัวอย่างอ้อย  วัดคุณภาพอ้อยได้ทั้งค่าบริกซ์  โพล  ไฟเบอร์  และซีซีเอส  หรืออาจกล่าวว่า  วัดค่าความหวาน   ไฟเบอร์และน้ำตาลของอ้อย  และในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อเนื่องอีกเรื่อย ๆ  อาทิ  ให้สามารถวัดค่าพลังงานจากอ้อยได้     ให้สามารถทำนายแปลงใหญ่ ๆ ให้ได้ค่าตรงกับสภาพจริงมากกว่าการใช้โดรนทำนาย  เป็นต้น  นอกจากนี้  ช่วยให้การวางแผนการจัดการไร่อ้อยการเก็บเกี่ยวแบบแปลงรวมได้อย่างเหมาะสม   สามารถวางแผนขั้นตอนการเก็บเกี่ยว   หรือคัดเลือกพันธ์ุได้ตรงกับความต้องการตลาด  เพื่อประโยชน์ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในอีสาน
      โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยริวกิว และ บริษัท เอชเอ็นเค เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอ้อยแบบพกพา ที่สามารถวัดค่าซี.ซี.เอส. (C.C.S.) ของอ้อยได้โดยไม่ต้องตัดหรือเจาะทำลายอ้อย  ช่วยให้นักพัฒนาพันธุ์อ้อยสามารถตรวจวัดและศึกษาพฤติกรรมการสะสมน้ำตาลและการสะสมน้ำหนักของพันธุ์อ้อยที่พัฒนาแต่ละลำในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งจะช่วยทำให้ได้พันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยใช้เวลาการพัฒนาพันธุ์ที่สั้นลง และสามารถนำไปใช้ในการสร้างแผนที่ผลผลิต เพื่อช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุของผลผลิตต่ำและนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการประเมินผลผลิตของรอบปี เพื่อประกอบการทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการวัดคุณภาพและน้ำหนักอ้อยในแปลง เพื่อสนับสนุนการเก็บเกี่ยวอ้อยแบบรวมแปลง ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อยตามแนวทางเกษตรแปลงใหญ่อีกด้วย
 
 
นภา/ข่าว

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »