มข.ร่วมบริติช เคานชิล จัดการแข่งขัน “Live Audition Fame lab”

กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริติช เคานชิล ประเทศไทย จัดการแข่งขัน “Live Audition Fame lab” เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
อ่าน 1,669 ครั้ง
8 มี.ค. 2561    Raviporn Saisaenthong

          กองการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ บริติช เคานชิล ประเทศไทย จัดการแข่งขัน “Live Audition Fame lab” การแข่งขันการนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้มีผู้เข้าแข่งขัน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ณ หอภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
          ผศ.ดร.ภญ. อัจฉราวรรณ  โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในหลายด้าน  นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆมากมาย เพื่อการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นการแข่งขันการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ the world's biggest science communication competition ซึ่งผู้นำเสนอจะต้องถ่ายทอดแนวความคิด ที่จุดประกายความคิดและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ฟัง ภายในระยะเวลา 3 นาที ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง โดยไม่ใช้สื่ออื่นใดในการแข่งขัน การแข่งขันฯ จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน
          “ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นมียุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน โครงการฯ ถือเป็นโครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของตน และหวังให้ผู้เข้าแข่งขันได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง และเข้ารอบการแข่งขันไปสู่ระดับนานาชาติด้ดังเช่นปีที่ผ่านมา”ผศ.ดร.ภญ. อัจฉราวรรณ  กล่าว
           นศ.ภ.ปริญญา ขินหนองจอก นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่าเรื่องทางวิทยาศาสตร์ Fame Lab Thailand 2017 เปิดเผย  ประสบการณ์ ให้ผู้เข้าแข่งขัน ก่อนการประกวดว่า   Fame lab เป็นการแข่งขันการนำเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านใดก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ระยะเวลา 3 นาที ผู้แข่งขันมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กฎของการแข่งขันประกอบไปด้วย Content ผู้ถ่ายทอดต้องตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเรื่องราวที่จะนำมาถ่ายทอด โดยต้องมีความทันสมัย และครบถ้วนของเนื้อหา Clarity คือความชัดเจนของเนื้อหา ผู้พูดต้องสามารถอธิบายสิ่งที่ถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ฟัง และ Charisma เสน่ห์ของการนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคการพูดของแต่ละบุคคล
           “จากประสบการณ์ในการแข่งขัน พบว่าความเป็นตัวของตัวเองในการถ่ายทอดเรื่องราวถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะแสดงถึงความน่าสนใจ และน่าเชื่อถือของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดออกมา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความกล้าแสดงออกและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปสู่การเป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต”นายปริญญา ทิ้งท้าย
            ทั้งนี้โครงการ Fame Lab เป็นการแข่งขันการนำเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง British Council Thailand กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  โดยผู้นำเสนอจะต้องถ่ายทอดแนวความคิด ที่จุดประกายความคิดและสร้างความบันเทิงให้กับผู้ฟัง ภายในระยะเวลา 3 นาที ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง ซึ่งการแข่งขันฯ จะจัดขึ้นใน 40 ประเทศทั่วโลก และผู้ชนะการแข่งขันจะเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขัน Fame Lab International ในระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักร  โดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกนี้ มีผู้เข้าชิงชัยทั้งหมด 9 คน ผลการตัดสินจะประกาศ วันที่ 28 เมษายน 2561 ทาง  www.britishcouncil.or.th หลังจากผ่านการคัดเลือก จะต้องแข่งขันอีกครั้งในระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร และเป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »