คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน"

9 มีนาคม 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน"
อ่าน 248 ครั้ง
12 มี.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

    เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน" ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรผู้ช่วยสอน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนที่ถูกต้อง เหมาะสม ใช้สัตว์ทดลองด้วยหลักความเมตตา เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนกับวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.น.สพ.เกียรติพิเชฎฐ์ โคมิน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริรัตน์ นิยม จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้แนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้สัตว์ทดลองในอนาคตอีกด้วย 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »