อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ วนค.ร่วมสัมมนาผลงานวิจัย พัฒนาการวิจัยการเกษตร

คณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ร่วมสัมมนาผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
อ่าน 364 ครั้ง
12 มี.ค. 2561    Panapon Meepian

               เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ปีงบประมาณ 2560 พร้อมด้วย ดร.มัลลิกา สมพลกรัง, อาจารย์ปรัชญา หมื่นอภัย นักวิจัยร่วม และนางสาวเคียงขวัญ ลี้ไพบูลย์ ผู้ช่วยวิจัย ได้เข้าร่วมสัมมนาผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมัน จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า มีประโยชน์กับงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก สกว. เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการวิเคราะห์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างสถาบันและองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ที่สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ของสาขาเศรษฐศาสตร์ และงานวิจัยของคณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ด้วย

ข่าว : 
ธเนศ วัฒนกูล
ภาพ : ธเนศ วัฒนกูล

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »