คณบดีวิศวะฯ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

คณบดีวิศวะฯ ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น สานต่อร่วมมือวิชาการ ต่อยอดความสัมพันธ์วิศวะยาวนานกว่า 10 ปี
อ่าน 296 ครั้ง
12 มี.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma

 
คณบดีวิศวะฯ  ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น  สานต่อร่วมมือวิชาการ ต่อยอดความสัมพันธ์วิศวะยาวนานกว่า  10 ปี
 
 
          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  คณบดี ศ.ดร. อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  รศ.ดร. ลัดดา  ตันวาณิชกุล ร่วมต้อนรับอาคันตุกะจาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Kazuho Yoshimoto และนักศึกษาชาวญีปุ่นจำนวน 6 คน โดยมี ผศ.ดร. วีระพัฒน์ เศรษฐ์สมบรูณ์ เป็นผู้นำเข้าพบ และเป็นผู้ประสานงานหลักในครั้งนี้ 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และ  Waseda University  ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 10 ปี โดยทั้ง 2 สถาบัน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนางานทางด้านวิชาการ งานวิจัย หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มข. จึงได้จัดโครงการฝึกงานและวิจัยร่วมระหว่างนักศึกษาในหลักสูตรและนักศึกษา GCSE Waseda ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยส่งนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย จำนวนรวม 16 คน เข้าฝึกงาน ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี เป็นระยะเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2561 ซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทั้งในทางวิชาชีพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ระบบการทำงานแบบพหุวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพขั้นสูง การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่นั้น การศึกษาหาความรู้จากองค์กรหรือสถานประกอบการจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นการสร้างโอกาสการทำงานให้แก่นักศึกษาในอนาคตด้วย  
          สำหรับการฝึกงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผศ.ดร. วีระพัฒน์  เศรษฐ์สมบรูณ์ ,  อ.ดร. ศิรวดี  อรัญนารถ เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ในระหว่างการฝึกงาน
           ข่าว ภาพ / นภา - วิเทศน์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »