กองบรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น ประชุมยกระดับพัฒนาคุณภาพวารสารฯ

กองบรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น ร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 12
อ่าน 309 ครั้ง
12 มี.ค. 2561    Jitludda Santa

               วันที่ 9 มีนาคม 2561 กองบรรณาธิการวารสารการบริหารท้องถิ่น โดย ผศ. ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล บรรณาธิการ และ คุณณาตยา สีหานาม เจ้าหน้าที่ประจำงานวารสาร ได้รับเชิญจากศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เข้าร่วมประชุมเรือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงระดับมาตรฐานคุณภาพและแสดงทุกตัวชี้วัดที่ TCI ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวชี้วัดด้านกำหนดเวลาในการเผยแพร่ นอกจากนี้ TCI ยังได้แจ้งให้ทุกวารสารทราบว่า ในสิ้นปี พ.ศ. 2562 ทุกวารสารจะต้องเข้าสู่ระบบการประเมินใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินใหม่ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนให้เราตระหนักถึงการคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามตัวชี้วัดแล้ว ยังทำให้เรามองเห็นวิธีการที่จะเป็นช่องทางให้เรายกระดับมาตรฐานคุณภาพขึ้นสู่ ACI ให้ได้ในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว ณาตยา สีหานาม

 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »