นศ.สถาปัตย์ มข. โชว์ไอเดียออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในงาน TIF Expo 2018

นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. นำผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โชว์ความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ในงาน TIF Expo 2018 ระหว่าง 7-11 มีนาคม 2561 ณ เมืองทองธานี
อ่าน 1,504 ครั้ง
13 มี.ค. 2561   

              นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมเป็น1 ใน 10 สถาบัน  ร่วมแสดงผลงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในงาน Thailand International Furniture Expo 2018 โซน Young Designer Showcase พื้นที่จัดแสดงผลงานของ ได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนวงการในอนาคต   ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม  2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

               อาจารย์อภิญญา อาษาราช ได้กล่าวถึงการร่วมส่งผลงานไปจัดแสดงในครั้งนี้ว่า “แนวความคิดการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คือโต๊ะอเนกประสงค์สำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก   มีการวางโจทย์ให้นักศึกษาออกแบบชุดโต๊ะทำงานและอ่านหนังสือสำหรับบ้านพักอาศัยที่มีขนาดเล็ก ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย สำหรับงานที่คัดเลือกไปจัดแสดงในครั้งนี้มี จำนวนทั้งหมด 8 ผลงานด้วยกัน โดยให้นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 สาขาเฟอร์นิเจอร์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเอง โดยให้แบ่งกลุ่มในรายวิชา การออกแบบเครื่องเรือนชนิดลอยตัว freestanding furniture กลุ่มละ 3 คน มีการตรวจแบบ 2-3 ครั้งก่อนที่นักศึกษาจะมีการผลิตจริง  ทางอาจารย์ได้มุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาออกแบบผลิตจริงและรู้จักทิศทางด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ แนวโน้มของสินค้าในปัจจุบันว่าไปในทิศทางใด รู้จักกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่จะซื้อ ผลงานการไปจัดแสดงครั้งนี้นักศึกษาจะได้รู้จักนำเสนอผลงาน รู้แนวโน้มของลูกค้า ได้เห็นสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำระดับชาติและนานาชาติ

            งาน Thailand International Furniture Expo 2018หรือ TIF Expo 2018 จัดโดยโดยกลุ่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับการแสดงผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาเรียน การออกแบบเครื่องเรือนชนิดลอยตัว freestanding furniture มีอาจารย์อภิญญา อาษาราช เป็นอาจารย์ประจำวิชาและเป็นผู้ดูแลนักศึกษาในการร่วมแสดงผลงาน กับนายอานุชิต บุตคาม เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการเฟอร์นิเจอร์

 

 

กรรณภัสส์ สิริเกียรติ  ข่าว
พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์  ตรวจทาน
อาจารย์อภิญญา อาษาราช ภาพ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »