คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี

5 - 9 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี ในท้องที่เขตชุมชนโนนหนองวัด 4 เทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อ่าน 349 ครั้ง
14 มี.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     ตามที่ปรากฏว่าในท้องที่เขตชุมชนโนนหนองวัด 4 เทศบาลนครขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นได้พบสุนัขเป็นโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดร้ายแรง อาจติดต่อไปสู่คน โค กระบือ สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฟรี 900 โดส เมื่อวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 โดยมีคณาจารย์ของคณะ และสัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ผลการดำเนินการในครั้งนี้มีประชาชนจากพื้นที่ในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีจำนวนสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น สุนัข จำนวน 669 ตัว แมว จำนวน 329 รวมทั้งสิ้น 998 ตัว


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »