ศูนย์นวัตกรรมฯนำเสนอความก้าวหน้า พัฒนาการเป็นแม่ข่ายการศึกษาแบบเปิด

ศูนย์นวัตกรรมฯ นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในการเป็นแม่ข่ายการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป.) ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่าน 327 ครั้ง
14 มี.ค. 2561    Krittaporn Akkahat

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน พร้อมด้วย นายยุทธนา สุมามาลย์ และ นายระบิล ภักดีผล เป็นตัวแทนศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ในการนำเสนอผลการดำเนินงาน หัวข้อโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยภายใต้กิจกรรม บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผลประจำกระทรวง (...ประจำกระทรวง) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ .. 2559 

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC : Thai Massive Open Online Courses) ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งทางศูนย์นวัตกรรมฯ ได้เริ่มโครงการเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 จำนวน 10 รายวิชา ผลของการดำเนินโครงการนั้นในขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการเผยแพร่สื่อบนระบบ Thai MOOC และมีผู้เข้ามาเรียนจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC) นี้ จะช่วยให้ผู้ที่สนใจในหัวข้อต่างๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดการเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ตามแนวคิดด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต

ภาพ : ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »