นศ.สาขาการปกครองท้องถิ่น ปี1 COLA KKU เรียนรู้ภาวะผู้นำในการบริหาร

นักศึกษาหลักสูตร รป.บ.สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ชั้นปีที่ 1 เก็บข้อมูลประกอบการเรียน พร้อมเรียนรู้การบริหารองค์กรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.
อ่าน 727 ครั้ง
14 มี.ค. 2561    Paporn Ruenwichar

นักศึกษาหลักสูตร รป.บ.สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ชั้นปีที่ 1 เก็บข้อมูลประกอบการเรียน พร้อมเรียนรู้การบริหารองค์กรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.

“วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ไม่เพียงแต่เป็นสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่พร้อมรับใช้สังคม แต่ต้องเป็นหุ้นส่วนของสังคม เมือง และประเทศ ในการพัฒนาทุกมิติด้วย” วันนี้ (14 มีนาคม 2561) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.สนับสนุนการเรียนรู้ ที่นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบวิธีการหาความรู้ โดยเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารของวิทยาลัยฯ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี เพื่อสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประกอบการเรียน ในรายวิชาภาวะผู้นำ โดยคณบดีวิทยาลัยฯ ได้ให้แนวความคิด กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นำองค์กรที่จะต้องบริหารจัดการให้องค์กรก้าวทันโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมุ่งสู่ความสำเร็จ กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการเรียน พร้อมสอดแทรกประสบการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร ที่เอาเป้าหมายเป็นตัวตั้ง ใช้ศักยภาพในการบริหารจัดการ พร้อมสื่อให้เห็นการเพิ่มทักษะความรู้ โดยความกระหายอยากรู้ อยากทำ มองทุกอย่างเป็นโอกาส “The more you work ,The more you know” และมีความคิดเชิงบวก เพราะสิ่งนี้คือกุญแจสู่ความสำเร็จ “The key to success” อนึ่งภายหลังการให้สัมภาษณ์ของผู้นำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจมากขึ้น และสอดรับกับวิชาที่เรียนมาครั้งนี้ คณบดี ยังได้กล่าวกับนักศึกษาด้วยว่า “วิทยาลัยฯ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบหากประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ตนก็พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพกับนักศึกษา”

ภาพกิจกรรม: https://photos.app.goo.gl/iiygUJqCj8UFHDc23

 

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา

 

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »