มข.จัด“IP Day For Alumni”หนุนกลุ่มศิษย์เก่านักธุรกิจ ดันThailand 4.0

มข.แถลงข่าวงาน“IP Day For Alumni”นำเสนอผลงานวิจัยกว่า 33 ผลงาน หนุนศิษย์เก่า ต่อยอดธุรกิจทั่วภาคอีสาน มุ่งสู่ความก้าวหน้าทางธุรกิจยุคThailand 4.0กำหนดจัดวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารสิริคุณากร มข.
อ่าน 565 ครั้ง
14 มี.ค. 2561    Jiraporn Pratomchai

      เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดแถลงข่าวงาน “IP Day For Alumni” เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจทั่วภาคอีสานมาร่วมชมสินค้าจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.กิตติชัยไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสื่อมวลชนกว่า 100 คน ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกถูกยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ 1 ใน 9 ของประเทศ มีปณิธานและปรัชญาที่โดดเด่นด้านการเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ โดยเน้นความสำคัญของพื้นที่และความเชี่ยวชาญของนักวิจัย โดยผลงานได้ถูกปรากฏชัดเจนทั้งในระดับชาติ นานาชาติ สอดคล้องกับเสาหลักยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยด้าน Creative Economy เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อบริการสังคมอย่างแท้จริง ทั้งยังสามารถต่อยอดเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้  จึงมีนโยบายจัดงาน “IP Day For Alumni”  ขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มนักธุรกิจโดยเฉพาะศิษย์เก่า นำผลงานวิจัยกว่า 33 ผลงาน ไปต่อยอดธุรกิจเพื่อความก้าวหน้า สนับสนุนนโยบายรัฐในยุค Thailand 4.0  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจยั่งยืนของชาติ
       นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันแห่งแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอด 54 ปี แห่งการก่อตั้ง มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 1.5 แสนคน ประกอบธุรกิจหลากหลายด้านที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐานในระดับสากลโลก ช่วยสร้างความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ และตอบสนองต่อธุรกิจในหลายด้านทั้ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมถึงการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ตนในฐานะผู้นำศิษย์เก่าเชื่อมั่นว่า จะสามารถกระตุ้นศิษย์เก่าให้มาร่วมงาน และหยิบนำผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและระดับอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติได้ในที่สุด
        ทั้งนี้ภายในงานมีผลิตภัณฑ์ให้นักธุรกิจได้เลือกซื้อ เลือกชมกว่า 33 รายการผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความโดดเด่น อาทิเช่น พริกบดแผ่นอเนกประสงค์ คือพริกอบแห้งที่อยู่ลักษณะแผ่นบาง เมื่อละลายน้ำจะคืนรูปเป็นพริกสด จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือ มีผลการทดลองในระดับห้องทดลอง สี กลิ่นและรสชาติสามารถคงไว้ได้นานกว่า 1 ปี ชุดตรวจวัดนิโคตินินในปัสสาวะ เป็นการประเมินความเข้มข้นของระดับโคตินินที่ร่างกายได้รับจากควันบุหรี่ โดยอาศัยการเกิดสี สะดวกในการตรวจนอกสถานที่ และช่วยลดค่าใช้จ่าย ฯลฯ
        นักธุรกิจผู้สนใจสามารถเลือกชมนวัตกรรม การวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้ ภายในงาน “IP Day For Alumni ”  หรือติดต่อสอบถามและดูตัวอย่างงานวิจัยที่เว็บไซต์ https://ip.kku.ac.th/  เบอร์โทรศัพท์ 0-4320-2733 Email : ip@kku.ac.th

 

   ข่าว/ภาพ  : จิราพร ประทุมชัย , นภัสสร  สดสุชาติ

         


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »