อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. คว้าทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2560

ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็น 1 ใน 20 นักวิจัยไทย ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
อ่าน 254 ครั้ง
21 มี.ค. 2561    Kunnigar Rattanaprasertsri

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำ สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 1 ใน  20 นักวิจัยของประเทศไทย  ได้เข้ารับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย โดยเข้ารับทุนวิจัยจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ในพิธีมอบทุนวิจัยครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  ฯพณฯ นายชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ  และ นายฮิโรชิมา นิคคาคุ  ประธานบริหาร บริษัทโทเรอินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมดิ แอทธินี อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel Bangkok)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี เผยว่า  “การคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2560  ภายใต้หัวข้อการวิจัย ‘สมดุลฮอร์โมนพืชเพื่อการผลิตบัวหลวงตัดดอกนอกฤดู’ (Endogenous Phytohormone Balancing Techniques for Sacred Lotus Cut Flower Off-Season Production)  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 24 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) ประกาศผล “รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

          ในพิธีมอบทุนวิจัยในครั้งนี้  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยยังได้มอบ ‘ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Research Grant 2017)’ โดยหัวข้อวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  และในปีที่ผ่านมา ได้มอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ทุน มูลค่ารวม 4 ล้านบาท ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 8 โครงการ สาขาเคมี จำนวน 4 โครงการ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 4 โครงการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ

          รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรนี้ เป็นรางวัลที่ให้เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี และด้วยผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหาร การเกษตร การแพทย์ เภสัชกรรม เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรม ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อต่อยอดในเชิงพานิชย์ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่  ศาสตราจารย์.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. และ ศาสตราจารย์.ดร.สายชล เกตุษา ผู้ทรงคุณวุฒิ สกว. ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี และครอบครัวหงษ์ภักดี

 

 

ข่าว/ภาพ : ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »