COLA KKU ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.

COLA KKU ร่วมแสดงความยินดีในวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.
อ่าน 258 ครั้ง
21 มี.ค. 2561    Jitludda Santa

            สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความสัมพันธ์อันดีและมีความร่วมมือกันหลากหลายด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล การอประสานความร่วมมือในการพัฒนาทั้ง 2 องค์กร มายาวนานมากกว่า 10 ปี  

              โดยในวันนี้  (20 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.) ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย  อ.ดร.พัฒนพงศ์  โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  อ.ณรงค์เดช  มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัย เป็นผู้แทน รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี ในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ  ห้องประชุมสุกิจจา  จันทะชุม  ชั้น 2  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล  กลกิจ

 

ภาพ/ข่าว  จิตรลัดดา แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »