ผู้บริหารวิศวฯ ร่วมงานพิธีทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ24ปี

ผู้บริหารวิศวฯ ขอนแก่น ร่วมงานพิธีทำบุญสถาปนา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 24 ปี
อ่าน 264 ครั้ง
21 มี.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma

     เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2561  เวลา  11.00 น.  ผศ.ดร.ขนิษฐา  คำวิลัยศักด์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อ.ดร.กิตติพงษ์  ลาลุน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย  นายเสรี  เจริญกุล หัวหน้างานบริการการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ครบรอบ  24 ปี  ในโอกาสนี้    ผศ.ดร.ขนิษฐา  คำวิลัยศักด์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ในฐานะผู้แทน  ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  คณบดี   ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่  รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   ฉวีราช   ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ชั้น  2  อาคารพิมล  กลกิจ 
      สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  มีชื่อเรียกเดิมว่า  “สำนักทะเบียนและประมวลผล”   จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมา พ.ศ. 2548 มีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะ สำนักฯ  มีภาระหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกคณะรวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย    ภารกิจและหน้าที่โดยตรง  ได้แก่  การสนับสนุนการบริหารหลักสูตร  อาจกล่าวได้ว่า  สำนักฯ เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจประเมินหลักสูตร   อีกทั้งหน้าที่สนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   สนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ  นอกจากนี้  สำนักฯ  ได้ให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษามีหน้าที่สนับสนุนการจัดการด้านสหกิจศึกษาอาเซียน สำนักเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
 
 
 
นางนภา อาษารัฐ:ข่าว/ภาพ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »