ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน

ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
อ่าน 284 ครั้ง
9 เม.ย. 2561    Porntip Kumdee

          ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน  ประเภทวิชาการ  แทนตำแหน่งที่ว่าง  นั้น  บัดนี้  การดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จึงประกาศแจ้งผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน  ประเภทวิชาการ  แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ   อาจารย์อธิป  เหลืองไพโรจน์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ  แทนตำแหน่งที่ว่าง ฉบับที่ 7/2561  ลงวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2561 (ดังเอกสารแนบ)

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »