นศ. COLA คว้า 11 รางวัลในงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

นศ. COLA KKU คว้า 11 รางวัลในงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
อ่าน 289 ครั้ง
10 เม.ย. 2561    Jitludda Santa

                ช่วงค่ำ วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย กองกิจการนักศึกษา  สำนักงานบริหารกิจการหอพักนักศึกษา และสำนักงานการกีฬา จัดงานวันนักกิจกรรม  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นการขอบคุณแก่นักศึกษาที่ได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมในการทำกิจกรรมต่างๆตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมงานอย่างคึกคัก ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ รางวัลผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น  นักศึกษาต้นแบบระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ    อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่าง ๆ  ประจำปีการศึกษา  2560

             โดยในส่วนของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลในวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ดังกล่าว จำนวน 11 รางวัล ได้แก่

1. นายนรเทพ จิพายัพ ปี 4 รางวัลกัลปพฤกษ์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. นายธนวัฒน์ พวงงาม ปี 3 นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ
3. นายฉัตรชัย ต้ายไธสง ปี 3 นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ
4. นางสาวเมธาวี รัตวัตร์ ปี 3 นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ
5. นางสาวกนิษฐา นพสันเทียะ ปี 3 นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ
6. นางสาวรักษิณา ไกรดำ ปี 3 ประธานชมรมยิงปืน
7. นางสาวอารยา คำญา ปี 2 รองหัวหน้าหอพักนักศึกษาหญิงที่ 5 หอพักนพรัตน์
8. นางสาวประภาพรรณ์ วงศ์อินตา ปี 2 รองหัวหน้าหอพักนักศึกษาหญิงที่ 1
9. นายศักดินันท์ เหล่าเงินทอง ปี 3 รองหัวหน้าหอพักนักศึกษาชายที่ 16
10. นางสาวปวีณา อินทร์พันธ์ ปี 2 หัวหน้าหอพักนักศึกษาหญิงที่ 5 หอพักนพรัตน์
11. นางสาวกาญจนา รอดขันเมือง ปี 3 นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 

 

ภาพ  พีชานนท์  ระนาดพงษ์

ข่าว  จิตรลัดดา  แสนตา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »