อธิการบดี มข . เข้ามอบแผ่นรับแรงกันกระแทกให้กับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ได้เข้ามอบแผ่นรับแรงกันกระแทกให้กับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่งเป็นผลงานจากคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 788 ครั้ง
10 เม.ย. 2561    Jintana Moontre

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย ได้เข้ามอบแผ่นรับแรงกันกระแทกให้กับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่งเป็นผลงานจากคณะผู้วิจัยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมกร  ขวาของ, นายสุธา  ลอยเดือนฉาย, นางอรพิน  ทองหนองกอย และ นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย ซึ่งเป็นผู้สร้างแผ่นรับแรงกันกระแทก ที่ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพโดยการยิงด้วยกระสุนปืนขนาดต่าง ๆ คือ .38 , 9 มม.,.45, .357 แมกนั่ม, ลูกซอง 9 เม็ด และ M16 ไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฝึกยิงปืนตำรวจภาค 4 ขอนแก่น ผลการทดสอบปรากฏว่า มีกระสุนปืน M16 เพียงชนิดเดียวที่ทะลุ และมีคุณสมบัติ ทนน้ำ มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี น้ำหนักรวมเสื้อ 3 กิโลกรัม โดยผลงานการประดิษฐ์นี้ได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว และมีคุณสุธา ลอยเดือนฉาย ได้รับสิทธิจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย  

                การเข้ามอบแผ่นรับแรงกันกระแทกให้กับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อการสนับสนุนภารกิจของตำรวจภูธรภาค 4 ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะผู้ประดิษฐ์ โดยการมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “แผ่นรับแรงกันกระแทก” จำนวน 10 แผ่น เพื่อใช้ในกิจการตำรวจ ในภารกิจที่มีความเสี่ยงที่ต้องใช้ชีวิตเข้าแลกในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจจับกุมผู้ต้องหา ภารกิจตรวจค้นยาเสพติด หรือภารกิจล่อซื้อยาบ้า ฯลฯ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่


จินตนา  มูลตรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์ กองบริหารงานวิจัยข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »