มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี

มข.จัดงานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สร้างความสามัคคีบุคลากร
อ่าน 631 ครั้ง
11 เม.ย. 2561    Udomchai Supanavong

 
      วันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมงานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อ อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีของไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมฮีตสิบสองคองสิบสี่ตามแบบวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน สร้างความ เข้มแข็งให้กับสังคมชุมชนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ  นำมาสู่ความมีศิริมงคลตามแบบประเพณีไทยโดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมเพื่อการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะหน่วยงาน และกิจกรรมด้านความบันเทิง
    กิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 7.30 น. โดย รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูปพร้อมทั้งถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ พุทธศิลป์สถานริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นในช่วงบ่ายหน่วยงานต่างๆได้เคลื่อนขบวนแห่พุทธบูชา ขบวนแห่งนางสงกรานต์ ที่มีการตบแต่งอย่างสวยงามพร้อมการแสดงประกอบขบวนเข้าสู่บริเวณพิธี ริมบึงสีฐานจึงได้มีพิธีเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวรายงาน นายบัญชา พระพล นำกล่าวขอขมาผู้อาวุโส ต่ออธิการบดีประธานเปิดงาน
     รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณ  ความสำคัญคือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นวันแห่งความสุขที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของเราเอาไว้ การจัดงานในปีนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีแบบโบราณของชาวอีสานอันประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ กิจกรรมตบประทาย กิจกรรมเสริมบุญบารมี  พิธีฮดสงและพิธีรดน้ำขอพรอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส ซึ่งต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ผู้อาวุโส ผู้อาวุโสจากชุมชนบ้านโนนม่วง  ที่เสียสละเวลามาร่วมในการจัดงาน  ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ตลอดจนผู้มาร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีอันดีงามนี้ไว้  ขออำนาจ คุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์     ตลอดจนเจ้าพ่อมอดินแดง ดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ  ขอให้ท่านมีความสุขตลอดในปีใหม่ของไทย หากท่านเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว และญาติผู้ใหญ่ ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
    หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานแล้วอธิการบดีได้นำผู้มาร่วมงานฮดสงพระพุทธรูปหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นจึงได้รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโส ผู้อาวุโสจากชุมชน        อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส 
    การจัดงานบุญเดือน 5 : แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส สืบสานวัฒนธรรมประเพณีในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะหน่วยงานที่ส่งขบวนแห่การแสดงที่สวยงามเข้าร่วมถึง 15 ขบวนเพื่อประกวดแข่งขันกันภายในงาน อีกทั้งการประกวดตบประทายหรือก่อเจดีย์ทรายจากผู้มาร่วมงานและความบันเทิงบนเวที โดยผลการประกวดผลการประกวดนางสงกรานต์ ชนะเลิศ นางสาวอิสริยาภรณ์ ถมยางกูร คณะศิลปกรรมศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทิวากร ธานี คณะเกษตรศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 2 สัตวแพทย์หญิงภัชญา ทัศคร คณะสัตวแพทยศาสตร์  การประกวดขบวนแห่ ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์  รางวัลชมเชย คณะพยาบาลศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผลการประกวดตบประทายชนะเลิศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 บัณฑิตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์  รางวัลชมเชยตบประทาย กองการกีฬา  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ กองสื่อสารองค์กร
 
อุดมชัย  สุพรรณวงศ์ /ภาพ-ข่าว  
 
 
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »