เชิดชูเกียรตินักศึกษา มข. ในงาน “วันนักกิจกรรม”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา
อ่าน 532 ครั้ง
11 เม.ย. 2561    Preedee Sritrakul

                ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดงานวันนักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะจารย์และนักศึกษามาร่วมงาน เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ฯ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา

                รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดี ฯ ให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติ กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ด้านวิชาการ ด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคม เป็นไปตามปณิธานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความประพฤติดี และ ปัญญา คือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี ”

                โดยงานวันนักกิจกรรมมีรางวัลดังนี้ รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทุกด้าน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น นักศึกษาต้นแบบระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย (ด้านกีฬา) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาดีเด่น นักกีฬาดีเด่น และชมรมกีฬาดีเด่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 275 คน

                ชมรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook :: Help me kku

ภาพ/ข่าว :: นายปรีดี ศรีตระกูล กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »