บ. Seagate หนุนการศึกษา มอบ Hard Disk Drive 600 เทราไบต์ ให้มข.

มข.ผุดโครงการ: KKU Unified Data Storage โดย บ. Seagate เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนมอบ Hard Disk Drive 600 เทราไบต์ เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการ รองรับการขยายตัว ส่งเสริมการวิจัย
อ่าน 874 ครั้ง
17 เม.ย. 2561    Wadchara Noichompoo

          ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง ก็ต้องปรับระบบสารสนเทศจำนวนมากให้กับผู้ใช้รวมถึง MIS แบบรวมระบบ, e-learning, พอร์ทัลผู้ใช้ส่วนบุคคล, คลังข้อมูล, การประมวลผลประสิทธิภาพสูงและบันทึกส่วนกลางสำหรับ microservices   และให้ความสำคัญกับการเริ่มโครงการใหม่ ๆ เกี่ยวกับความฉลาดทางธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งโครงการเหล่านี้ ก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูลระยะยาว การขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและคุณภาพทางวิชาการ การผลิต ตลอดจนประสบการณ์ของนักศึกษาและบุคลากร

          "โครงการ Unify Storage" จึงเกิดขึ้นและเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้และง่ายต่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว  และพร้อมต่อการขยายตัว  เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลมีการผลิตและเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน  ทำให้ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบในการเก็บข้อมูลวิจัยและงานต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การศึกษา และพัสดุต่าง ๆ รวมถึงระบบการเรียนการสอน   นับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความร่วมมือจาก บริษัท Seagate  แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ให้การสนับสนุนมอบ Hard Disk Drive เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนประมาณ 600 เทราไบต์

          ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย ดร.กิตติ์  เธียรธโนปจัย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไปรับมอบ Hard Disk Drive  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  โดยมี คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช พร้อมด้วย คุณนวลพรรณ ใจงาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมหัวอ่านสำเร็จรูป  คุณธนิต สุขสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต  คุณวิกรานต์ ลิ่มสวัสดิ์  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม ให้การต้อนรับ 

          ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังขับเคลื่อนนโยบายเข้าสู่ยุคดิจิตอล ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ดิจิตอลของนักศึกษาและบุคลากร สิ่งที่ตามมาก็คือการมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ในการรองรับสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลมีการผลิตและเกิดขึ้นในทุก ๆ วัน และสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการจัดเก็บและเรียกกลับมาใช้อยู่เสมอ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้  และง่ายต่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว  พร้อมที่จะขยายตัวเมื่อมีความต้องการ  จึงเป็นที่มาของโครงการ Unify Storage ของมหาวิทยาลัยขึ้น ทำให้ต้องมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงอย่างเช่น ระบบกล้องวงจรปิด ระบบในการเก็บข้อมูลวิจัยและงานต่าง ๆทางด้านการเงินการศึกษาและพัสดุต่าง ๆ รวมถึงระบบการเรียนการสอน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท Seagate เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุน Hard Disk Drive เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนหนึ่งประมาณ 600 เทราไบต์ เทียบเท่ากับโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันที่มีความจุขนาด 64 กิกะไบต์ ประมาณ 10,000 ตัว ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก เพลงต่อเนื่องและบุคลากรและกิจกรรมต่าง ๆ ในการทำงานของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิตอลสืบเนื่องต่อไป”

          คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ กล่าวในโอกาสมอบ Hard Disk Drive ความจุ 600 เทราไบต์ ว่า  “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ช่วยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่องเสมอมา  และได้สนับสนุน บริษัท ซีเกทฯ โดยมีบุคลากรเหล่านี้ได้เข้ามาทำงานในบริษัทซีเกทฯ  และได้ช่วยบริษัทซีเกทฯ ได้อย่างมากมาย  และในอนาคตข้างหน้าก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป”

          การมอบ Hard Disk Drive ความจุ 600 เทราไบต์ ของบริษัท ซีเกท แห่งประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้  จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้พัฒนาก้าวหน้าสู่ยุคดิจิตอล โดยมีการส่งเสริมการใช้ดิจิตอลให้นักศึกษา และบุคลากร  ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก  (World Class Research University) มีผลงานเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู 

ภาพ  :   ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »