ถอดบทเรียนจาก2นศ.สถาปัตย์ฯมข.ผู้คว้าชัยArchitecture Design Contest2018

สองนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลจากงาน Architecture Design Contest 2018 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
อ่าน 1,813 ครั้ง
23 เม.ย. 2561    Raviporn Saisaenthong

          การแข่งขันด้านวิชาการ รวมไปถึงการส่งผลงานประกวด เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และ การปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษา  ในการพัฒนาแนวคิดประยุกต์ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งโครงการ Architecture Design Contest 2018 โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นอีกครั้งที่ 2 นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ  นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน “โฮม” คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular vote และ  นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงาน  "ENCLOSE HOUSE"  คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1   จากการประกวด การออกแบบบ้านเขตร้อนสมัยใหม่  หรือ Modern tropical style บนพื้นที่ขนาด 172 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 180-220 ตารางเมตร
          โดย  นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงแนวคิดงานการสร้างผลงาน โฮม จนคว้าชัยชนะได้นั้น  เกิดจากที่ตนเองเป็นคนอีสาน จึงเห็นข้อดีของการสร้างบ้านที่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ “ด้วยความที่เป็นคนขอนแก่น  จึงเห็นข้อดีของสถาปัตยกรรมอีสาน เช่น การยกใต้ถุนสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทใต้ถุนบ้าน และ มีพื้นที่ร่ม  หรือชานนอกบ้านที่สามารถปรับพื้นที่ใช้สอยได้อย่างยืดหยุ่น  โดยวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย แต่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นางสาวชนม์นิภา กล่าว   
           ในขณะที่ นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยถึงแนวคิดในการสร้างผลงาน  "ENCLOSE HOUSE"  ว่า เป็น การออกแบบบ้านโดยเน้นไปที่การตอบสนองเขตร้อนในเมือง  “ผมมองว่าปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในเมือง ต้องเผชิญ มลภาวะ ฝุ่น ควัน  ซึ่งผู้อยู่อาศัยไม่ต้องการ ฉะนั้นจึงออกแบบโดยการล้อมรั้วรอบบ้าน  และเหลื่อมผนัง  ให้สามารถเข้าออกได้  และสร้างสวนรอบบ้าน  เพื่อให้ผู้อาศัยเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนไม่ได้อยู่ในเมือง  ซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมและชนม์นิภา คว้ารางวัลได้นั้น เป็นไปตามเกณฑ์การตัดสินที่ การวางผังที่ถูกต้องตามหลักการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย  การเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีผลิตภัณฑ์ทีพีไอไม่น้อยกว่า 70 %”นายปริญญา  กล่าว
           ซึ่งกว่าที่ทั้งปริญญา และ ชนม์นิภา  จะคว้าชัยในการประกวดครั้งนี้ได้นั้น  2  นักศึกษา เผยว่า นอกจากการตั้งใจศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว  การแสวงหาแรงบันดาลใจที่หลากหลาย  ในการสร้างผลงานให้โดดเด่น  เป็นสิ่งที่ทั้งคู่มองว่าสำคัญยิ่งต่อวิชาชีพด้านการออกแบบ โดย ชนม์นิภา  เผยถึง การหาแรงบันดาลใจจากการดูคลิป   หรือฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อที่จะได้เรียนรู้เนื้องาน  แนวความคิดแรกเริ่มของศิลปิน  และนำไปต่อยอดปรับให้เข้ากับวิธีคิดของเธอ  ในขณะที่ปริญญา ชื่นชอบในการเดินชมอาคารต่างๆ และอ่านนิตยสาร  พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการคิดงานของนักออกแบบและตนเอง  ว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร  ซึ่งก่อเกิดแนวความที่ สร้างสรรค์  บางครั้งสามารถนำมาปรับใช้ในการสร้างผลงานของตนเอง
           นอกจากนี้ทั้งสองยังมองว่าสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาชีพด้านการออกแบบ  การส่งผลงานประกวดเป็นอีกหนึ่งสีสันของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ให้ทั้งความสนุก และ โอกาสแสดงความสามารถสู่สาธารณในวงกว้างมากขึ้น
           นางสาวชนม์นิภา เจิมจาตุผล  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า อยากให้ลองเปิดโอกาสตนเองในการทำงานส่งประกวด  อย่าดูถูกตนเอง  ฟังให้หลากหลายโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ  เพราะเราจะสามารถนำความคิดเหล่านั้นมาปรับใช้กับแนวทางการสร้างผลงานของเรา ถ้าในแวดวงการทำงานด้านนี้  การประกวดสามารถเป็นเครื่องวัดระดับความสามารถว่าตนเองมีความถนัดด้านไหน   และยังสามารถเก็บเป็นผลงานเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานในอนาคต  เป็นใบเบิกทางที่ทำให้องค์กรพิจารณาเป็นพิเศษ
           นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การส่งผลงานประกวดส่งผลดีทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะที่มีเพิ่มขึ้นทั้งด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์   ความรู้ด้านการออกแบบ ความรู้ด้านวัสดุ  รวมไปถึงการได้พบเครือข่าย เพื่อนนักศึกษาที่ประกวดผลงาน ได้แลกเปลี่ยน Facebook  ไลน์ มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น   ได้คำแนะนำในการสร้างผลงานจากคณะกรรมการที่มีชื่อเสียง  ส่งผลต่ออนาคตหลังจบการศึกษา เพราะมีผลงานรวมเล่มในการใช้สมัครงาน   
           สำหรับชีวิตนักศึกษาแล้ว มากกว่าตำราในห้องเรียนคือการแสวงหาประสบการณ์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  การประกวดแข่งขันเวทีต่างๆ จะทำให้รู้วิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  และเป็นใบเบิกทาง สร้างแต้มต่อในตลาดแรงงาน เพื่อเส้นทางอาชีพที่ดีได้ในอนาคต เช่นเดียวกับโครงการ Architecture Design Contest 2018  ที่ช่วยให้นิสิต นักศึกษาเกิดความตื่นตัว รู้จักคิดวิเคราะห์เลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมาใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถคิดวิเคราะห์ออกแบบผลงานให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชน  โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือก บริษัทจะเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ชนะเลิศในประกวด  ยังได้รับสิทธิพิเศษพิจารณาเชิญสัมภาษณ์งานกับบริษัทอีกด้วย

 

เรื่อง : รวิพร สายแสนทอง  ภาพ : ชายชาญ หล้าดา


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »