ศูนย์นวัตกรรมร่วมทีมจัดงาน KKU Smart Learning

ศูนย์นวัตกรรม มข ร่วมเป็นทีมจัดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 . โดยนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการลงทะเบียนด้วยระบบสแกนบัตรประชาชน กำกับดูแลการถ่ายทอดสดตลอดการจัดงาน
อ่าน 1,254 ครั้ง
24 เม.ย. 2561    Krittaporn Akkahat

      ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart จัดงาน Smart Learning Expo ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยครูที่ร่วมโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยครูจาก 45 โรงเรียน จำนวน 270 คน พร้อมทั้งการร่วมนำเสนอ Show Case การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19-33 และโรงเรียนในโครงการระยะที่ 2 จำนวน 150 โรงเรียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อนายแพทย์ธีระกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิด  

      ศูนย์นวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานโดยการเป็นผู้รับผิดชอบในระบบการลงทะเบียนแบบสแกนบัตรประชาชน ที่มีผู้เข้าร่วมงานกว่าสองพันคน ซึ่งทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลกำกับการถ่ายทอดสดตลอดระยะเวลาของกิจกรรมที่มีขึ้นตลอดทั้งวัน ตลอดจนการร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมดังกล่าว 

      นอกจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสมาร์ทโดยโครงการ KKU Smart Learning Academy (Smart Science Learning by KKU Smart Learning Academy) อีกด้วย

 

ข่าว/ภาพ : กมลพร อรรคฮาต

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »