เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศลระดมทุนเพื่อจัดสร้างบ้านชีวาศิลป์ สถานที่จัดกิจกรรมของจิตอาสา เป็นศูนย์กลางการบริการสังคม แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง
อ่าน 863 ครั้ง
15 พ.ค. 2561    Wadchara Noichompoo

          กว่า 22 ปี ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนาน มีศิษย์เก่าจำนวนมากได้ออกไปทำคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่น ชุมชน สังคมในทั่วประเทศจำนวนมากมาย เผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รรับการยอมรับในผลงานทางศิลปกรรมจากเวทีการประกวดทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาชุมนุมและชมรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งตามวิสัยทัศน์ของคณะ ที่จะส่งเสริมผลักดันให้คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง และต้องมีความห่วงใยและใส่ใจสังคม ตามค่านิยมองค์กร

          การจัดคอนเสิร์ตเพื่อบ้านชีวาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้  จึงเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยใส่ใจสังคม โดยชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้น เพื่อระดมทุนใช้ในการจัดสร้างบ้านชีวาศิลป์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริการชุมชน ทางด้านศิลปะบำบัดในทุกแขนงที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและเป็นการเรียนรู้ทางศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ในการสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและสาธารณชนได้รับรู้และคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่ชมรมศิษย์เก่า   เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของจิตอาสาที่เกิดขึ้นทั้งข้างในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น คอนเสิร์ตเพื่อบ้านชีวาศิลป์  ได้รับเกียรติจากศิลปิน ดา อินคา (ศักดา พัทธสีมา)  โดยจะมีกิจกรรมบนเวที เชิญศิลปินอาสาประจำบ้านชีวาศิลป์ คุณนิด ลายสือและเพื่อนจิตอาสาร่วมแสดง ในงานจะมีการจัดการประมูลเพื่อการกุศล  อาทิ ประมูลภาพวาด ของศิลปินศิษย์เก่า  ผลงานของดา อินคา พร้อมลายเซ็น  มีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก  

          ผู้สนใจมีส่วนร่วมสร้างบ้านชีวาศิลป์  ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตได้ในราคา 500 บาททุกที่นั่ง คอนเสิร์ตเพื่อบ้านชีวาศิลป์  จะจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »