อาเซียนศึกษา มข. เดินหน้าประชุมถกกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน 62

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ ศูนย์ประชาคมอาเซียน ของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 992 ครั้ง
16 พ.ค. 2561    Raviporn Saisaenthong

           เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการประชุมหารือ ระหว่างศูนย์ประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ร่วมหารือ ณ  ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           สืบเนื่องจาก ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการและการวิจัย ด้านนิติบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่ง 2 หน่วยงานได้ขับเคลื่อนงานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์ที่ปรากฏในข้อตกลงมาโดยตลอด  และใน ปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงจัดการประชุมหารือครั้งนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนด้านวิชาการ และรวบรวมงานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
           รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึง การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเมื่อปี พศ.2558 มีพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การวางแผนพัฒนาสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และ ความมั่นคง และ เป็นศูนย์เชื่อมโยงบูรณาการ การเรียน การสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จากภารกิจดังกล่าวเห็นได้ว่าสอดคล้อง และสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นการหารือในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้เป็นรูปประธรรมมากยิ่งขึ้น และ ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการ สนับสนุนรัฐสภาไทยให้มีบทบาทนำในภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในด้านนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมีเสถียรภาพในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม ของอาเซียนอย่างแท้จริง
          นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยว่า ประเด็นการหารือครั้งนี้ประกอบไปด้วย การกำหนดทิศทางความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันกับอธิการบดี ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นการพิจารณาขยายผลต่อยอดงานวิจัยที่ดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ องค์กรเครือข่าย และ การเชื่อมโยงกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางด้านกฎหมาย ด้านกิจการอาเซียน และด้านการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน เช่น การสนับสนุนในรูปแบบต่าง และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระของอาเซียนและการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียนในปี 2562


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »