ลงนามความร่วมมือโครงการสื่อศิลป์ ปีที่ 6

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศิลป์ปี 6 ณ โรงภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 899 ครั้ง
16 พ.ค. 2561    Arit Punsawad

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศิลป์ปี 6 ณ โรงภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561เวลา 13.00 น.

สำหรับผู้แทนที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือของทั้งฝ่ายประกอบไปด้วย รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส และ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเริ่มงาน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ได้ให้การกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวถึงความร่วมมือกับไทยพีบีเอส จากนั้นจึงเป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือ

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการตกลงร่วมมือกันดำเนินงานโครงการสื่อศิลป์ปีที่ 6 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงศักยภาพด้านสื่อศิลป์ เพื่อสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนผ่านภาพยนตร์สั้นและคลิป และเพื่อใช้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคอีสาน โดยผลงานภาพยนตร์สั้นและคลิปที่ผลิตขึ้นนั้น สามารถนำไปใช้ในการรณรงค์ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในประเด็นสิทธิมนุษยชนของพื้นที่ภาคอีสานให้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายตามความเหมาะสม

สำหรับหน้าที่ในส่วนความรับผิดชอบของทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลังจากที่ได้ลงนามไปนั้นจะเป็นผู้จัดกิจกรรมกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในภาคอีสาน อันได้แก่การจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังต้องประสานงานเครือข่ายตามสถานศึกษาต่างๆในภาคอีสาน เพื่อจัดถ่ายทอดองค์ความรู้การทำภาพยนตร์สั้นให้เกิดขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในข้อลงนาม

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »