อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รศ.น.สพ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560
อ่าน 217 ครั้ง
24 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร รศ.น.สพ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560 ในฐานะนักวิจัยโครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย” โดยมี รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล เป็นหัวหน้าโครงการ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »