คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3”

24 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560
อ่าน 168 ครั้ง
25 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม  2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล  ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ มคอ.3 เป็นเครื่องมือและกลไกในการกำกับให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการวางแผน สำหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์  ประธานหลักสูตรในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน   


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »