COLA KKUจับมือโพสต์ทูเดย์/บางกอกโพสต์ เปิดปฎิบัติการการเรียนรู้นอกห้อง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จับมือโพสต์ทูเดย์/บางกอกโพสต์ เปิดปฎิบัติการการเรียนรู้นอกห้องเรียน WEALTH CAMPUS 2018 เรียนจริงกับกูรูด้านการค้า การลงทุน ชั้นนำระดับโลก
อ่าน 531 ครั้ง
13 มิ.ย. 2561    Paporn Ruenwichar

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จับมือโพสต์ทูเดย์/บางกอกโพสต์ เปิดปฎิบัติการการเรียนรู้นอกห้องเรียน WEALTH CAMPUS 2018 เรียนจริงกับกูรูด้านการค้า การลงทุน ชั้นนำระดับโลก พร้อมรับบทความจากผลงานวิจัยเผยแพร่ผ่านสื่อฯ น้อยที่สุด 2 ครั้งต่อเดือน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มิ.ย.2561 ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมด้วย รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมหารือกับ นายอภิวัจ  สุปรีชาวุฒิพงศ์ บรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และ บางกอกโพสต์ ในโอกาสนำคณะกองบรรณาธิการข่าว และ ผู้สื่อข่าว เข้าร่วมหารือตามกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันร่วมระหว่างหน่วยงาน หลังจากที่ผ่านมา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้มีการจัดส่งบทความจากผลงานนักวิจัยและนักวิชาการลงเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ โสต์ทูเดย์ รวมไปถึงสื่อต่างๆ ของ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด โดยในการหารือดังกล่าวนี้ ได้ข้อสรุปร่วมกันในด้านต่างๆเป็นอย่างดี ตอบโจทย์แนวนโยบายของคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย อย่างมาก

 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. กล่าวว่า ความร่วมมือในรูปแบบภาคีเครือข่ายหรือหุ้นส่วนร่วมระหว่างวิทยาลัยฯ กับ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด ที่ผ่านมา นอกจากการที่บริษัทฯได้รับบทความจากงานนักวิชาการและนักวิจัยของวิทยาลัยฯ นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อ ทั้งในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์และในส่วนของเวปไซต์ มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการหารือครั้งนี้ได้ข้อสรุปในการที่นักวิชาการและนักวิจัยของวิทยาลัยฯ ต้องส่งบทความทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษให้กับ บางกอกโพสต์ และ โพสต์ทูเดย์ เพื่อเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 2 บทความต่อเดือน ขณะเดียวกันยังคงได้ข้อสรุปในการที่วิทยาลัยฯ เป็นแม่งานหลักในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำโครงการ โพสต์ทูเดย์ WEALTH CAMPUS 2018 ซึ่ง บางกอกโพสต์และโพสต์ทูเดย์ ได้ไว้วางใจให้วิทยาลัยฯเป็นแม่งานในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ที่เน้นไปในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และพัฒนานักศึกษาที่เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถนำไปใช้งานได้จริงที่สำคัญเป็นการนำบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจหรือเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจที่ประสบสำเร็จชั้นแนวหน้าของไทย หรือที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ใครอยากทำให้ได้แบบนี้ มาเป็นคนแนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่จะกำหนดจัดขึ้นในเดือน ส.ค.ที่จะถึงนี้

 “วิทยาลัยฯ และ กลุ่มบริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด วันนี้เราคือหุ้นส่วน เราคือเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันในชนิดที่เรียกว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แต่เพียงการเผยแพร่บทความ หรือข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนของ มข. หรือในส่วนขยอง วปท.เท่านั้น เมื่อมีกิจกรรมต่างๆที่สวามารถทำร่วมกันได้ และที่สำคัญเป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันโดยเกิดประโยชน์กับนักศึกษา การดำเนินการดังกล่าวนี้นั้นจะสานต่อไปในรูปแบบต่างๆที่ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ทั้งนี้กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือน ส.ค.ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นนั้น จะเป็นการให้ความรู้เรื่องตลาดทุนอย่างถูกต้อง การปลูกฝังการวางแผนชีวิตในอนาคต การสร้างความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการลงทุนในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความพร้อมในยุคดิจิทัล โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 500 คน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการหารือร่วมกันแล้วเสร็จ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ยังได้นำคณะผู้บริหารจาก หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ โพสต์ทูเดย์ เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำเรียนถึงผลการหารือร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่ายรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆที่สอดรับกับนโยบายของ มข. โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม “WEALTH CAMPUS ที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอบรับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว ขณะเดียวกัน คณะฯ ยังคงเข้าพบกับ นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า จ.ขอนแกน และ นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มข. เพื่อประสานแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมต่อจากนี้

 

 

 

 

ข่าว: นายจักรพันธ์ นาทันริ ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 10 วิทยาลัยการปกครองถิ่น มข. ที่ปรึกษากลุ่มพงสะหวันกรุ๊ป สปป.ลาว และเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ สปริงนิวส์

ภาพ: ภาภรณ์ เรืองวิชา

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »