มข.ต้อนรับนศ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ศึกษาดูงาน กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 167 ครั้ง
13 มิ.ย. 2561    Raviporn Saisaenthong

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ คณะครู นักศึกษา แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด   ณ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรกเข้าศึกษาดูงาน ณ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย  โดยฟังการบรรยายเกี่ยวกับ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Emergency call Point Service 
          ผศ. ดร. สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัย นักศึกษา บุคลากร ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย ของคณะหน่วยงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ สังคม ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้  คณะศึกษาดูงานได้มาศึกษาระบบ Emergency call Point Service  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระหว่างกล้องวงจรปิด และ โทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบได้โดยเห็นหน้า อากัปกิริยา คู่สนทนา  ผู้ที่มาแจ้งเหตุได้  และวางในตำแหน่งที่ได้ศึกษามาแล้วว่าเป็นจุดเสี่ยง  เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที  ฉะนั้นเชื่อว่าการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา  เห็นความก้าวหน้า ทันสมัย และ ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  เป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆต่อยอดไปในอนาคต
          หลังจากนั้น ได้เข้าศึกษาดูงานต่อ ณ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »