ฝ่ายวิจัย วิศวฯ ระดมสมองแผนยุทธศาสตร์ ปี 62

คณบดีวิศวฯ นำทีมด้านวิจัย ระดมสมองเตรียมแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยฯ ปี 2562
อ่าน 190 ครั้ง
14 มิ.ย. 2561    Jarunee Nuanboonma

     ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมบริหารฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์    ร่วมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00- 13.00 น ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

     การระดมสมองเตรียมแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยนี้     มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำเสนอและถูกบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     ทีมบริหารที่ร่วมงานนี้  ประกอบด้วย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และอุตสาหกรรมสัมพันธ์, ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและผลงานตีพิมพ์, คณะทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยฯ, คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ, คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยฯ   และบุคลากรในฝ่ายวิจัยฯ ทั้งสิ้น 40 คน

 

นภา /ภาพ-ข่าว

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »