มข.ร่วมสภาอุตสาหกรรมฯ วิจัยแบตเตอรี่อะลูมิเนียมไอออน ต่อยอดเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน ทำวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนแบตเตอรี่ (Al-ion battery)
อ่าน 351 ครั้ง
20 มิ.ย. 2561    Jiraporn Pratomchai

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ มีทอง, อาจารย์ ดร. วิรัตน์ เจริญบุญ, อาจารย์ ดร. รัฐการ เย็นเสนาะและรองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์ พิมานแพง อาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ หนึ่งในทีมนักวิจัยร่วมของศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ เข้าหารือกับดร. ขัติยา ไกรกาญจน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมและนักธุรกิจภาคเอกชน  เพื่อร่วมมือทำวิจัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนแบตเตอรี่ (Al-ion battery) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
         ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศักยภาพความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีองค์ความรู้ที่เพียงพอที่จะดำเนินการ  อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ อยู่ในระหว่างการขอทุนสนับสนุนการวิจัย จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในระยะที่ 3 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 คาดว่าจะสามารถร่วมกับเอกชนพัฒนา อะลูมิเนียมไอออนแบตเตอรี่ (Al-ion battery) ได้สำเร็จแน่นอน
        โครงการ วิจัยแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนแบตเตอรี่ (Al-ion battery) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพัฒนา และสร้างนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรทางด้านวัสดุเพื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศ ตลอดจนความร่วมมือในระดับนานาชาติ การประชุมครั้งนี้มีการเข้าไปหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือการทำวิจัยด้านแบตเตอรี่ฯ ชนิดดังกล่าวโดยภาคเอกชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการหารือในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
         แบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออนแบตเตอรี่ (Al-ion batteryเป็นแบตเตอรี่ที่มีข้อดีหลายประการ เช่น ธาตุอะลูมิเนียมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักมีจำนวนมากบนโลก และมีราคาที่ต่ำ ดังนั้นแบตเตอรี่ที่ผลิตได้จึงมีราคาถูก นอกจากนี้แล้วแบตเตอรี่ชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงไม่เกิดการระเบิดและไม่ติดไฟ สามารถอัดประจุได้อย่างรวดเร็วในระดับไม่กี่วินาที มีความเสถียรสูงมากสามารถอัดและคายประจุได้มากกว่า 7,500 รอบ ให้กำลังไฟฟ้าสูงประมาณ 3,000 W/kg ซึ่งเทียบเท่ากับตัวเก็บประจุยิ่งยวด และยังสามารถให้ค่าความหนาแน่นพลังงานในระดับ40 Wh/kg (M. -C. Lin et al., 2015) ด้วยข้อดีทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ทำให้แบตเตอรี่ชนิด Al-ion มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ในอนาคตและเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของโครงการวิจัยนี้


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »