ศึกษาศาสตร์ มข. เผยสถิติ นศ.ผ่านข้อเขียนครูคืนถิ่นฯปี2561

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยสถิติ สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ทั้งหมด 734 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 582 คน คิดเป็นร้อยละ 79.29 เปอร์เซ็นต์
อ่าน 552 ครั้ง
22 มิ.ย. 2561    Boripat Tasee

            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) แล้วนั้น ปรากฏว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยประกาศรอบล่าสุดนี้เป็นการสอบคัดเลือกจากผู้สมัครสอบที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวน ดังนี้

>> ชั้นปีที่ 1 จำนวนนักศึกษาสมัครสอบ 203 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน  156 คน คิดเป็นร้อยละ 76.85  

>> ชั้นปีที่ 2 จำนวนนักศึกษาสมัครสอบ 231 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน  179 คน คิดเป็นร้อยละ 77.49

>> ชั้นปีที่ 3 จำนวนนักศึกษาสมัครสอบ 300 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน  247 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33

>> ในภาพรวม จำนวนนักศึกษาสมัครสอบทั้งหมด 734 คน สอบผ่านข้อเขียน จำนวน  582 คน คิดเป็นร้อยละ 79.29


ข่าว/ภาพ: 
สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข.


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »