รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ รัฐโอไฮโอUSA

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. ได้รับเชิญในฐานะ Keynote Speaker ไปบรรยายงานประชุมวิชาการ 2018 Ohio Lesson Study Conference รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่าน 575 ครั้ง
22 มิ.ย. 2561    Boripat Tasee

          วันที่ 20 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญในฐานะ Keynote Speaker ไปบรรยายในที่ประชุม 2018 Ohio Lesson Study Conference ซึ่งจัดโดย Ohio Council of Teachers of Mathematics (OCTM) รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ นำนวัตกรรมการศึกษา Lesson Study เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน จนสามารถเป็นที่ยอมรับ ในวงกว้างและส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน


ข่าว: ผศ.ดร. ทวี สระน้ำคำ
ภาพ: gabriel matney @doctormathney


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »