KKBS จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการทำอาหาร เสริมสุขภายในองค์กร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ด้านการทำอาหารเสริมสุขภายในองค์กร
อ่าน 1,462 ครั้ง
22 มิ.ย. 2561    Warunu Donnue

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสร้างสุขภายภายใต้การสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในชื่อกิจกรรม "สร้างสุข สร้างอาชีพ ปันน้ำใจ KKBS" เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรช่วยกันสร้างให้ที่ทำงานเป็นสถานที่ดี แวดล้อมไปด้วยความสุข และพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการสร้างความสุขของบุคลากรในอนาคตได้อย่างยั่งยืนตามเสาหลักที่1 Green Smart Campus  ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการสอนทำขนมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการทำขนมหวาน  โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
       รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  กล่าวว่า โครงการสร้างสุข สร้างอาชีพ ปันน้ำใจ KKBS เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและ สสส. ในการที่จะจัดกิจกรรมสร้างความสุขในที่ทำงาน โดยคณะฯของเรามีความพร้อมในส่วนของห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มที่สำหรับใช้สอนนักศึกษา ซึ่งในช่วงปิดเทอมนี้ก็ได้นำสถานที่ตรงนี้มาจัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้ด้านการทำอาหารแก่บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันความสุข ภายในองค์กร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสามารถสร้างเป็นอาชีพ หรือสามารถนำไปขยายความสุขต่อไปยังครอบครัวหรือสังคมภายนอกได้อีกด้วย
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร อังวราวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสร้างสุขในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  โดยในครั้งที่ผ่านมาจะเป็นการฝึกปฏิบัติการทำขนมทองหยิบ เม็ดขนุนเผือก ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรในคณะฯเข้าร่วมเป็นอย่างดี สำหรับครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นการทำอาหารในเมนู กระเพาะปลา สลัดโรล ยำทะเล และทับทิมกรอบ ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับการเข้าร่วมจากบุคลากรในคณะฯอย่างคับคั่งเช่นเคย นอกจากนั้นแล้วยังผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมร่วมกันรับประทานทานอาหารที่ฝึกปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันของบุคลากร สร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขและสามารถบริหารจัดการความสุขนั้นกับการทำงานได้
      ด้าน คุณอาทิยา ทรัพย์พอกพูล พนักงานห้องปฏิบัติการ วิทยากรในการทำอาหารของกิจกรรมครั้งนี้ ได้กล่าวความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้มาร่วมกิจกรรมและมีความภูมิใจที่มีส่วนแบ่งปันความรู้ในการทำอาหาร ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน แก่ครอบครัวKKBS และหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพ หรือสามารถนำไปทำให้เสริมสร้างความสุขกันต่อกับภายในครอบครัวของตนเองได้
      ท้ายสุด คุณวสิษฐ์พล จิตละมุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนล้วนมีความสุขที่ได้ฝึกการทำอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นเมนูอาหารพิเศษที่ใส่หัวใจลงไป และที่สำคัญถือเป็นการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งหวังสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขอย่างแท้จริง

 
วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »