มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก

ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก PME44 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 2,667 ครั้ง
10 ก.ค. 2561    Watanyu Chuamthaisong

การประชุม 42nd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME42) ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 1977 และปีนี้เป็นปีที่ 42 ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในที่ประชุม The Annual General Meeting (AGM) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เรื่องประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 44th Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME44) ในเดือนกรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เป็นประธานจัดการประชุม ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าและความภาคภูมิใจของชุมชนคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทยและในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเป็นอย่างยิ่ง โดยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

 

นอกจากนี้ ในการประชุม The Annual General Meeting (AGM) ได้มีการเลือกตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการระดับนานาชาติของ PME (PME International Committee (IC)) โดยจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาจากงานของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งดูแลโครงการ APEC Lesson Study มามากกว่า 15 ปี รวมถึงการที่ในปี 2013 ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม EARCOME 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาและงานด้านคณิตศาสตรศึกษาในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ในโครงการ ICMI’s Capacity and Network Project (CANP 3) ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2013 และจากการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม PME 44 ในปี 2563 ทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการระดับนานาชาติของ PME (PME International Committee (IC))

 

สำหรับการประชุม PME42 ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2561 ณ Umea University ประเทศสวีเดน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ในฐานะตัวแทนสมาคมคณิตศาสตรศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 6 คน ได้เดินทางเข้าร่วมเพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่ประเทศไทย    

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้มีความมุ่งมั่นและความพยายามในการนำสมาชิกในชุมชนคณิตศาสตรศึกษา ร่วมเดินทางและเข้าร่วมเรียนรู้ในการนำเสนองานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษาจากการประชุมวิชาการต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับการประชุม PME นั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยตั้งแต่ในการประชุมครั้งที่ 17 หรือ PME 17 ในปี 1993 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นพยายามเข้าร่วมมาโดยตลอด ได้แก่ PME 20 ในปี 1996 ณ ประเทศสเปน PME 24 ปี 2000 ณ ประเทศญี่ปุ่น PME 29 ปี 2005 ณ ประเทศออสเตรเลีย PME 30 ปี 2006 ณ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก PME 33 ปี 2009 ณ ประเทศกรีซ โดยนำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา กว่า 33 คนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย รวมถึง PME 35 ปี 2011 ณ ประเทศตุรกี ได้นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา กว่า 30 คนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และ PME 36 ปี 2012 ณ ประเทศไต้หวัน นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา กว่า 32 คนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จากนั้น PME 37 ปี 2013 ณ ประเทศเยอรมัน PME 41 ปี 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ และ PME 42 ปี 2018 ณ ประเทศสวีเดน จากการเข้าร่วมในชุมชนวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งที่ 44

ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »