คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

9-10 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
อ่าน 175 ครั้ง
12 ก.ค. 2561    Yunyong Vangprecha

     ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.อารยาพร มคธเพศ อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และหน่วยคลินิกอายุรศาสตร์ สพ.ญ.สโรชา เพิ่มทรัพย์ สพ.ญ.เฉลิมขวัญ นนทะโคตร และ สพ.ญ.นิตยา บุญบาล สัตวแพทย์สังกัดประจำโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยนิสิตฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาได้ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกับสัตวแพทย์จากสถาบันอื่นๆ ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆ และห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานด้วย


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »