มทร.ตะวันออก ดูงานการบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ มข.

มทร.ตะวันออก ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสำนักบริการวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้แนะนำธุรกิจการเกษตรภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
อ่าน 143 ครั้ง
12 ก.ค. 2561    Prapaporn Khanchai

สำนักบริการวิชาการ มข. และศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมต้อนรับ มทร.ตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเตรียมเป็นผู้แนะนำธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มข.

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะ จำนวน 8 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ เตรียมเป็นผู้แนะนำธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลัจากนั้นได้มอบของที่ลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »