มข. ให้ความรู้สิทธิ สวัสดิการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เน้นการมีส่วนร่วม และให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
อ่าน 1,126 ครั้ง
12 ก.ค. 2561    Prapaporn Khanchai

            ผศ.นสพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณ นำผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง "กฎหมายผู้สูงอายุ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี อาจารย์อภิรดี มิ่งวงศ์, ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน, อาจารย์ดามร คำไตรย์, อาจารย์ดารณี แสงนิล และ อาจารย์ ดร.บัณฑิต ขวาโยธา อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข. วิทยาเขตหนองคาย เป็นวิทยากร

           การเรียนในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความรู้เรื่องกฎหมายผู้สูงอายุ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เน้นการมีส่วนร่วม และให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนักศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดเป็นห้องปฏิบัติการชุมชน (Social Lab) ร่วมกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน. และตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

Feb.
28

KOS on Tour

13.00 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »