มข. จัดอบรม "การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana บนเครื่องปั้นดินเผา"

มข. จัดอบรม "การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana บนเครื่องปั้นดินเผา" เพื่อสร้างกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ให้กับบุคลากร ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดความมั่นคงในการดำรงชีพ
อ่าน 1,257 ครั้ง
13 ก.ค. 2561    Prapaporn Khanchai

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม สุนทรียศาสตร์ในการจัดดอกไม้สดเพื่อสร้างอาชีพอิสระและเสริมรายได้ หลักสูตร "การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana บนเครื่องปั้นดินเผา" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 45 คน วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมิต ตะกรุดแก้ว อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ กล่าวเปิดการอบรมว่า "โครงการนี้จัดอบรมเพื่อสร้างกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ผ่อนคลายจากการดำเนินชีวิตในสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรนแข่งขัน เพื่อให้เกิดทักษะ และสามารถพัฒนาต่อยอดนำไปพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพได้ในอนาคต"

หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) สาธิตศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana 2) ปฏิบัติการ จัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana และ 3) วิจารย์ผลงาน

 

ข่าว : ประภาพรณ์  ขันชัย
ภาพ : ชาลี  พรหมอินทร์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »