วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ปั้นวิศวกรรับตลาดอาเซียน

วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ปั้นวิศวกรรับตลาดอาเซียน
อ่าน 4,334 ครั้ง
15 ก.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร สามารถรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การทำงานที่เกี่ยวข้อง และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   โดย 4 หลักสูตรนานาชาติ  ได้แก่  หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนี้รองรับเรื่องของการวางแผนการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับ 3G 4G และ 5G เน้นให้ผู้เรียนรู้จักโครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง การสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสารแบบรอดแบนด์ และหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   หลักสูตรนี้ผลิตวิศวกรสื่อดิจิตอล เพื่อรองรับสายงานตามโลกที่มีวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์   เช่น การประมวลผลสื่อดิจิตอล ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสื่อประสม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเกมส์ การออกแบบเกมส์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โมเดล และแอนิเมชั่น 3 มิติ เป็นต้น
     ตลอดระยะเวลา 54 ปีแห่งการก่อตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติเสมอมา และหลักสูตรนานาชาติ ที่คณะฯ ได้พัฒนาขึ้นมามุ่งหวังเพื่อผลิตวิศวกรที่มีทั้งคุณภาพความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพราะอาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 ของวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเรียนการสอนในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศ มีการทำงานวิจัยทั้งในระดับประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้มากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการทำงานในอนาคตของผู้เรียนต่อไป 
     สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ   สมัครเข้าเรียนต่อได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2561 สอบถามได้ที่ งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา โทร.043-009-700 ต่อ 44406 หรือคลิก www.en.kku.ac.th/web/
 
 
 
นางสาวจารุณี นวลบูญมา
หัวหน้าสำนักประชาสัมพันธ์วิศวะรายงาน
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »