งานศิษย์เก่ารุกโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบัน

กองพัฒนานักศึกษาฯเดินหน้าเคาะประตูบ้านศิษย์เก่าทั่วอีสาน นำต้น”กาลพฤกษ์”เป็นสื่อเตือนความทรงจำหวนรำลึกสถาบัน กระตุ้นการมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่าน 1,680 ครั้ง
6 ส.ค. 2561    Udomchai Supanavong

          วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้เริ่มกิจกรรมโครงการ “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์ รำลึกคุณสถาบัน”ครั้งที่ 1 ที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี นำโดย นางปภาภร ดลประสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวรัชนี เกตุแก้ว หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษกองสื่อสารองค์กร ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ 17 และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง โดยได้ไปพบปะประธานสมาคม นายกสมาคม ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และพบศิษย์เก่าที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าว ส่งมอบต้นกาลพฤกษ์และร่วมปลูกกับศิษย์เก่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพัน 
         โครงการ“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์ รำลึกคุณสถาบัน”เป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และกองสื่อสารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างกระบวนการเชื่อมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสื่อสารกิจกรรมองค์กรกระตุ้นการมีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย โดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์จะได้เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อนำต้นกาลพฤกษ์ส่วนหนึ่งที่ได้รับมาจากกองจัดการสาธารณูปโภคฯ ไปทำกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคม และ กันยายน 2561 รวม 5 ครั้งใน 17 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         นางปภาภร ดลประสิทธิ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เผยว่า การทำกิจกรรมโครงการครั้งนี้ป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆที่ เรามีความคาดหวังที่จะให้ศิษย์เก่าได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราใช้ต้นกาลพฤกษ์อันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ศิษย์เก่าทุกคนมีความทรงจำและผูกพันเพื่อเป็นสื่อบอกถึงความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่อยากให้ศิษย์เก่าได้มามีส่วนร่วมกับสถาบันอันเป็นที่รัก ซึ่งจากการเดินทางพบว่าศิษย์เก่าทุกคนต่างยังแสดงถึงความรักความผูกพัน ได้เล่าถึงการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในนามของศิษย์เก่า มข. อย่างน่าชื่นชม  สำหรับในส่วนของต้นกาลพฤกษ์นั้นศิษย์เก่าได้แสดงความจำนงในการขอรับเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปปลูกเป็นอนุสรณ์ของความผูกพันซึ่งทางกองพัฒนานักศึกษาฯจะได้จัดทำโครงการต่อเนื่องไป
        คณะการเดินทางได้ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งมอบต้นกาลพฤกษ์ที่ บ.น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดมหาชน ซึ่งมีคุณพงษ์ศักดิ์ ศักดิ์ผดุงกิจ ศิษย์เก่ารุ่นที่13เป็นที่ปรึกษา ที่มอบหมายให้คุณนิรุต ศิริชาเครือ ศิษย์เก่ารุ่นที่41เป็นผู้แทนรับมอบ จากนั้นจึงได้เดินทางไปพบกับ คุณนที เจียรพันธุ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่13 ประธานชมรมศิษยเก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.บุรีรัมย์  เพื่อส่งมอบตราสัญญลักษณ์พระธาตุพนม และต้นกาลพฤกษ์ 
        คุณนที เจียรพันธุ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่22 ประธานชมรมศิษยเก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ศิษย์เก่าถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ควรแสดงบทบาทต่อสถาบัน ซึ่งบทบาทนั้นอาจเป็นการสนับสนุนภารกิจที่อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น การทำงานด้านสาธารณะกุศล การช่วยเหลือระดมทุนเพื่อรุ่นน้องหรือการช่วยเหลือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคม เพราะศิษย์เก่าที่กระจายตัวไปต่างมีบทบาทหน้าที่และความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง ที่อาจเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนได้ สำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีมากกว่าการเรียนการสอน แต่ต้องใช้องค์ความรู้เพื่อการดูแลสังคมจึงต้องดึงศักยภาพจากส่วนต่างๆมาเพื่อภารกิจซึ่งศิษย์เก่าถือเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่ง 
         จากนั้นคณะเดินทางได้ไปยังโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบกับ อาจารย์บุษบา อ้นถาวร ครู ชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่ารุ่นที่17 ที่รอให้การต้อนรับเพื่อร่วมกันปลูกกาลพฤกษ์ในโรงเรียนพร้อมกับนักเรียนจำนวน 100 คน โดยเมื่อเดินทางไปถึงได้มีการบรรยายถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อด้วยลักษณะและความหมายของต้นกาลพฤกษ์ที่มีต่อความรู้สึกศิษย์เก่า โดย นายอุดมชัย สุพรรณวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่17 จึงได้ร่วมกันปลูกพร้อมกับนักเรียนที่มาในกิจกรรม
        อาจารย์บุษบา อ้นถาวร ครู ชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่ารุ่นที่17เผยว่า ต้นกาลพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คิดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสมอในยามที่ได้เห็นการผลิดอกทำให้อยากกลับไปเยือน บทบาทในฐานะครูที่เป็นศิษย์เก่า มข.คือการบอกเล่าเรื่องที่ดีและสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำทั้งในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำและการเป็นที่พึ่งของสังคมผ่านการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ
       จากนั้นคณะได้เดินทางไปเพื่อส่งมอบต้นกาลพฤกษ์ให้กับ คุณ สุรพล ร่วมพัฒนา ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดสุรินทร์ ที่บริเวณศาลาพักผู้โดยสารกลางเมืองสุรินทร์อันเป็นผลงานความร่วมมือในการการระดมทุนของศิษย์เก่าทุกคนในจังหวัด ซึ่ง ประธานชมรมได้เผยว่าชมรมศิษย์เก่า มข.สุรินทร์ มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและทำงานด้านสาธารณะกุศลเพื่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในทางหนึ่ง
        เช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของโครงการ ที่จังหวัดศรีษะเกษ คณะเดินทางได้พบกับ คุณกิตติศักดิ์ วรรภาสนี ศิษย์เก่ารุ่นที่27 ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดศรีษะเกษ พร้อมด้วย คุณ ธาดา ลิมปิจำนงค์  ศิษย์เก่ารุ่นที่10และ นพ.สงวนศักดิ์ วิเศษศุกล  ศิษย์เก่ารุ่นที่13 เพื่อมอบต้นกาลพฤกษ์ จึงได้เดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าพบ กับคุณ สนอง มะลัยขวัญ  นายอำเภอสิรินทรซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 24 และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้นำนักพัฒนา เพื่อมอบต้นกาลพฤกษ์ร่วมสนับสนุนในการสร้างสวนป่ากาลพฤกษ์บานที่ภูพร้าว แหล่งท่องเที่ยงที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
        คุณ สนอง มะลัยขวัญ  นายอำเภอสิรินทรซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 24 กล่าว่า สำนึกความเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมันอยู่ในตัวของเรา ซึ่งวันที่ก้าวออกมาจากสถาบันเราอาจยังไม่ค่อยรู้สึก เพราะเราต่างดิ้นรนเพื่อสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน แต่พอเราโตขึ้นมาสำนึกรักในสถาบันมันกระตุ้นเตือนผมเสมอให้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมเดินตามเจตนารมณ์สถาบัน หาโอกาสทำอะไรเพื่อ มข.แล้วสิ่งที่มันเตือนใจผมเสมอคือ”ต้นกาลพฤกษ์” ผมจึงเอาไปปลูกทุกที่ๆผมไปเพื่อให้เลือดสีอิฐผ่านมาเห็นได้จดจำที่มาจุดเริ่มต้นของพวกเรา ซึ่งจังหวัดอุบลมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งขึ้นมาได้จาก คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ประธานชมรมศิษย์เก่าฯที่ทำให้เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม มีโครงการกาลพฤกษ์บานที่ภูพร้าว เกิดความรักความอบอุ่นในหมู่พี่น้อง 
    “  กาลพฤกษ์ชูช่อดอกใบ สวยงามวิไล ขวัญเมืองศรีไทยร่วมใจรักกัน เพลงนี้มันดังอยู่ในความรู้สึกของผมและเชื่อว่ากับศิษย์เก่าหลายคน มันทำให้ผมรู้สึกว่าพวกเราเหมือนกาลพฤกษ์ที่ไปอยู่แห่งไหนต้องทำงานอุทิศตนให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมอย่างงดงามเหมือนการชูช่อดอกใบเติบใหญ่ของกาลพฤกษ์” คุณ สนอง มะลัยขวัญ  กล่าวในที่สุด
        โครงการ“สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์ รำลึกคุณสถาบัน” กำหนดเดินทางต่อเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมและการสานความผูกพันของศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปโดยจะเดินทางเส้นทางที่ 2 อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561  เส้นทางที่ 3 มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561   เส้นทางที่ 4 หนองบัวลำภู เลย วันที่ 23 สิงหาคม 2561  เส้นทางที่ 5 นครราชสีมา ชัยภูมิ วันที่ 3 กันยายน 2561  พร้อมกับภารกิจการประชุมจัดตั้งชมรมในจังหวัดที่ยังไม่มีชมรมศิษย์เก่าอีกด้วย
 
ภาพ : ข่าว อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ : นายปรีดี ศรีตระกูล งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »