คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ดำเนินโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
อ่าน 508 ครั้ง
8 ส.ค. 2561    Anirut Sootinan

               เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หัวหน้าโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3 พร้อมด้วย ดร.มัลลลิกา สมพลกรัง และอาจารย์ปรัชญา หมื่นอภัย ได้ดำเนินโครงการค่ายอาเซียนเคลื่อนที่ ปีที่ 3 ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในปัจจุบัน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมโครงการ มีการเล่นเกมส์รอบรู้อาเซียน และมีประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรด้วย 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 และเป็นโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียบนการสอนของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างสาขาเศรษฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารอีกด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์      

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »