“อ้ายน้องมอดินแดง ลงแปลงม่วนใจ” บรรยากาศอบอุ่นของรุ่นพี่รุ่นน้อง

มข.จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้วิถีเกษตรฯบรรพชน สืบสานประเพณีลงแขกดำนา เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกเกษตรศาสตร์มอดินแดง
อ่าน 1,789 ครั้ง
9 ส.ค. 2561    Udomchai Supanavong

       วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรม “อ้ายน้องมอดินแดง ลงแปลงม่วนใจ” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี คณาจารย์ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 390 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายมงคลชัย บุญพบ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ชั้นปีที่ 4  ในฐานะประธานแปลงฝึกงานเป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูล รองคณบดีฝ่ายวิชการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ในฐานะประธานเปิดกิจกรรม
       นายมงคลชัย บุญพบ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ในฐานะประธานแปลงฝึกงาน เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทั้ง 7 สาขา รวม 390 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาอันเป็นวิถีดั้งเดิมของคนไทยให้คงอยู่ ตระหนักรู้คุณค่าของวิถีเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมหลักคือการร่วมกันปักดำปลูกข้าวในแปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์โดยใช้ต้นกล้าพันธุ์ธัญสิริน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า 
       รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มข. เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ซึ่งหลายคนยังไม่เคยสัมผัส แม้ว่าเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆจะเข้ามามีบทบาทในการผลิตมากขึ้นแต่การได้ลงมือจริงในวิถีเดิมๆที่เป็นรากเหง้าจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกและตระหนักในความเป็นรากฐานของเราก่อนที่จะก้าวต่อไปสู่การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งนักศึกษาควรได้สัมผัสนับแต่แรกเริ่มก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตรใน4ปีจากนี้ไป เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและเพื่อเข้าใจคำว่า”ข้าวคือชีวิต” ที่สำคัญยิ่งคือเป็นโอกาสที่ให้นักศึกษาปี1ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายไปตามสาขา
       บรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรม“อ้ายน้องมอดินแดง ลงแปลงม่วนใจ” นักศึกษาน้องใหม่ในชุดน้องใหม่สีอิฐที่พร้อมเพรียง ได้ลงไปในแปลงนาที่ได้ไถพรวนไว้เพื่อให้ทุกคนได้ปักดำ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมลงปักดำและสอนวิธีการปักดำไปพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยภาพที่อบอุ่นยิ่ง ข้าวที่ปักดำในครั้งนี้จะเติบโตและออกรวงในราวปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นนักศึกษาทุกคนจะได้กลับมาอีกเพื่อร่วมกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว สู่ขวัญคูณลานเล้า" อันเป็นกิจกรรมประเพณีของชาวเกษตรศาสตร์ที่จัดต่อเนื่องกันมา 
 
ข่าว : ภาพ  / อุดมชัย สุพรรณวงศ์   
 

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »