คณะเกษตรฯ มข. แจกพันธุ์ปลา ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี

ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 1,107 ครั้ง
9 ส.ค. 2561    Kunnigar Rattanaprasertsri

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ กล่าวว่า “กิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้แจกให้แก่โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยยึดแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรมการแจกจ่ายพันธุ์ปลาฯ นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารโปรตีน รวมทั้งทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยากจะปลูกฝังความคิดแก่เยาวชนไทยให้เข้าใจถึงความพอเพียงในการดำรงชีวิต เพราะเป็นแนวคิดที่ทำให้เขาอยู่ได้ดี ด้วยความพอเพียง สำหรับปลาที่แจกจ่ายในวันนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ และปลาไน จำนวน 100,000 ตัว

          กิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และยึดแนวทางในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งจะทำให้เกิดความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

 

 

ข้อมูลข่าว : ระเบียบ สาขวา

ข่าว/ภาพ : กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »