โรงเรียนสาธิต มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
อ่าน 194 ครั้ง
10 ส.ค. 2561    Anirut Sootinan

               วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

               วันแม่ ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่ง หลายประเทศทั่วโลกได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เป็นแม่และความเป็นแม่ ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับ “แม่” เช่นกัน รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต่างจัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ลูกได้แสดงออกซึ่งความเคารพรักและความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ

               เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. กิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  การประกวดแต่งกลอน เขียนเรียงความ วาดภาพระบายสีและทำการ์ดวันแม่แห่งชาติ 2. กิจกรรมถวายพวงมาลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 3. กิจกรรมร้อยใจมากราบแม่เพื่อให้นักเรียน ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด นอกจากนี้ยังมี นายวรเทพ ฉิมทิม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมงานมากกว่า ร้อยละ 80

ภาพ / ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »