สกว.และสกอ.จับมือกับมข.พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ

สกว.และสกอ.จับมือกับ มข.พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS)
อ่าน 1,501 ครั้ง
27 ส.ค. 2561    Jintana Moontre

          สกว. และ สกอ. จับมือกับ มข. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS) โดยมี ศ.ดร. โสภิศ วงศ์คำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. เป็นหัวหน้า Coach ภาคอีสาน (MMS 6) และ ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มข. เป็นหัวหน้า Coach มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการ MMS 6 ได้จัดกิจกรรม “Meet the Coach” ขึ้นที่ห้องสัมมนา 1 ตึก TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแนะนำให้อาจารย์ของ มข. ซึ่งรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว. ปี 2560 และปี 2561 ได้ทำความรู้จักกับศาสตราจารย์ดีเด่น สกว. เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการได้ในเวลา 2 ปี รวมถึงสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และเกิดระบบวิจัยหรือเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน

          กิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์ของ มข. ซึ่งรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว. ปี 2560 จำนวน 15 คน ปี 2561 จำนวน 16 คน ทีมโค้ช MMS 6 จำนวน 6 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิของ มข. ที่เป็นศาสตราจารย์ดีเด่นสกว. จำนวน 1 ท่าน คือ ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. โสภิศ วงศ์คำ  ศ.ดร. สนั่น จอกลอย  ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์  ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล  ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสง และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ เข้าร่วมให้ข้อแนะนำและแนวทางรวมถึงรับทราบปัญหาในการทำวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย ทั้งนี้โครงการ MMS เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ เป็นต้น

          เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศ  ทางโครงการจะได้เชิญผู้ที่ต้องการสมัครขอรับทุนวิจัยรุ่นใหม่ของฝ่ายวิชาการ สกว. ในปี 2563 เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางทีม Coach จะได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สนใจขอรับทุนพัฒนาเค้าโครงวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพที่จะได้รับทุนจาก สกว. ต่อไป

หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี มข. หัวหน้า Coach มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ 081-7086137 alissara@kku.ac.th หรือที่ คุณกิตติมศักดิ์ สิทธิจันดา เจ้าหน้าที่โครงการ MMS6  เบอร์โทรศัพท์ 081-1746161  kitimasak.s@hotmail.com


 

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »