รร.ศรีอรุณวิทย์ฯ เมืองเกินร้อย เยี่ยมชม 4คณะมข.หวังเป็นกาลพฤกษ์ช่อใหม่

กองสื่อสารองค์กร และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะครู นำนักเรียนรร.ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด สร้างแรงบันดาลใจเข้าศึกษาต่อป.ตรี พร้อมนำเยี่ยมชม 4 คณะวิชาที่สนใจ ให้นร.ได้เลือกช้อบอย่างเต็มที่
อ่าน 393 ครั้ง
31 ส.ค. 2561    Wadchara Noichompoo

          เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 กองสื่อสารองค์กร  และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกันให้การต้อนรับคณะครู 5 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 77 คน จากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม ทัศนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามโครงการเพิ่มพูนความรู้ สานฝัน สู่อนาคต เป็นการเรียนรู้สู่อนาคต ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี นางจุไรรัตน์  ศิริมั่งมูล   หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ นางสาววัลยา  ภูงาม  หัวหน้างานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนายอภิฉัตร  มณีจักร  นายวรวิทย์  สิริภานุวัฒน์  นายบริพัตร  ทาสี  นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย   นางสาวภรณ์ทิพย์  เขจรศาสตร์  ให้การต้อนรับ และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนพร้อมรับความรู้ของการเข้าศึกษาต่อ  สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแบบสนุกสนานและผ่อนคลายให้นักเรียนจากการตอบคำถามชิงของที่ระลึกอย่างสนุกสนาน  จากนั้น นายสุภาพ  ไชยยา  นักสารสนเทศ  กลุ่มภารกิจประมวลผล สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ได้แนะนำภาพรวมของการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนที่  ทีมงานกิจกรรม กองสื่อสารองค์กร  ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชม และเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์  ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจ และมีข้อซักถามในแง่มุมอันเกิดประโยชน์ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดี

          นับว่าการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักเรียนจากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิในครั้งนี้  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่จะได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวิชาที่ตรงกับความสนใจ  และตอบโจทย์แห่งวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในโครงการเพิ่มพูนความรู้ สานฝัน สู่อนาคต เป็นการเรียนรู้สู่อนาคต ในการส่งเสริมนักเรียนให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »