หนังสือมีชีวิต Human Book in Living Library ทุกคนมีส่วนร่วมได้

สำนักหอสมุดร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโส ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง หนังสือมีชีวิตในห้องสมุด Human Book in Living Library : ทุกคนมีส่วนร่วมได้ ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกคูน สำนักหอสมุด
อ่าน 507 ครั้ง
11 ก.ย. 2561    Nitiya Chumapai

สำนักหอสมุดมุ่งเป้าการพัฒนาหนังสือมีชีวิตเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรอาวุโสให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สำนักหอสมุดร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง หนังสือมีชีวิตในห้องสมุด Human Book in Living Library : ทุกคนมีส่วนร่วมได้  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นวิทยากรท่านแรกในกิจกรรมนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือมีชีวิตในห้องสมุด Human Book in Living Library : ทุกคนมีส่วนร่วมได้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหนังสือมีชีวิตแก่บุคลากรอาวุโส ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังกว่า 60 คน หลักการของ Human books คือ การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทัศนคติ ความคิดเห็นของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรื่องนั้นอาจจะเกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียน การอ่าน การประสบพบเจอ การทำงาน แต่การเล่าเรื่องเรื่องแบบนี้ไม่ใช่กรเล่าแบบนวนิยาย เพราะจะต้องมีบทคัดย่อหรือสารบัญของหนังสือชีวิตเป็นเครื่องมือกำกับ (เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่อ่านหนังสือมีชีวตจะได้รับสาระแบบเดียวกัน ทั้งนี้ไม่เกี่ยงว่าเทคนิคการเล่าเรื่องในแต่ละครั้งจะต้องเหมือน หรือ แตกต่างกัน) โดยบทคัดย่อหรือสารบัญของหนังสือมีชีวิตจะปรากฏอยู่ในรายการหนังสือมีชีวิต (Living Books Catalog) ที่ห้องสมุดจะต้องจัดให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้ง่าย ซึ่งสำนักหอสมุดจะร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโสพัฒนากิจกรรม Human Book ให้พัฒนาได้ต่อไป

ภาพ นักศึกษาฝึกงาน สำนักหอสมุด

ข่าว นิติยา ชุ่มอภัย

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »