มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง จัดประชุมเครือข่ายชุมชนนักจัดรายการวิทยุ

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด การประชุมเครือข่ายชุมชนนักจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม ประจำปี 2561
อ่าน 506 ครั้ง
11 ก.ย. 2561    Porntip Kumdee

     วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ที่ผ่านมา  เวลา 14.00 น.  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  และ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด การประชุมเครือข่ายชุมชนนักจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมี  รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     การประชุมเครือข่ายชุมชนนักจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อ การสร้างความสัมพันธ์อันดี การมีเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกิจกรรม แบ่งเป็น การประกาศผลรางวัลดีเจยอดนิยม รางวัลดีเจเสียงทอง รางวัลดีเจคุณภาพ ระหว่างเดือน  มิถุนายน - เดือนกันยายน 2561  การกำหนดผังรายการในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562  การเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการจัดรายการวิทยุ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน”

      รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 – 2562 ได้กำหนดเสาหลักของยุทธศาสตร์ ที่ 3  คือ Culture and Care Community  การเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำองค์ความรู้ช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องซึ่งการประชุมเครือข่ายชุมชนนักจัดรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง 

          โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลสำหรับเครือข่ายชุมชนนักจัดรายการวิทยุที่มาร่วมในโครงการ  ดังนี้

รางวัลดีเจยอดนิยม

อันดับ 1 นางสาวภาณิศา มุ่งประสิทธิชัย ที่ปรึกษาชุมชนหนองแวงตราชู

อันดับ 2 อาจารย์ทศพล โพธิ์ขำ, อาจารย์พงศธร แสงตันชัย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

อันดับ 3 นายธนโชติ งามรูป นักประชาสัมพันธ์, นายเพิ่มพล มีเดช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

 

รางวัลดีเจคุณภาพ 

  • แม่บัวเรียน พิมพ์ศรี ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหนองไผ่ ม.14 เทศบาลตำบล

                    ศิลา แม่จิรวดี ต่อโชติ, แม่บัวลอง  อุปชัย, แม่ศิรินาฎ ศรีเมือง, แม่มะ โคทะนา สมาชิกชมรม

 

รางวัลดีเจเสียงทอง

  • นายศราวุฒิ โกศลวิทยานันต์ รองประธานชุมชนสามเหลี่ยม, อาจารย์ทวิช ผาจันทร์

โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง

          โครงการครั้งนี้นอกจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  ยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนชุมชนเพื่อรับฟังเสียงสะท้อน ว่าชุมชน ต้องการอะไร หรือต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเหลือด้านใด เพื่อให้ได้การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

 

ภาพ/ข่าว  นางสาวกนกพร  หลักคำพันธ์  กองสื่อสารองค์กร

 ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »