มข. อบรมการสื่อสารองค์กรยุคใหม่ หนุนเครือข่าย PRสู่ประชาคมโลก

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมการสื่อสารองค์กรยุคใหม่ หวังพัฒนาการสื่อสารเครือข่าย บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ประชาคมโลก
อ่าน 1,628 ครั้ง
12 ก.ย. 2561    Jiraporn Pratomchai

        เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “การสื่อสารองค์กรยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ” เพื่อช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กองสื่อสารองค์กร  “เราสื่อสารมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมโลก : We Communicate KKU to   Citizen of the World” โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานโครงการ ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากร และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เรื่องการสื่อสารในยุคดิจิทัล ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ นำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
        นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ซึ่งบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ทักษะความคิด ความสามารถด้านต่างๆ ตามไปด้วย  การได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคดิจิทัลจะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความกระจ่างและได้ความรู้มาพัฒนาการสื่อสารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน
       อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ดิจิทัล  เผยว่า ยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้พฤติกรรมผู้รับสารเปลี่ยนแปลงไป  จากพูดคุยเห็นหน้า กลายเป็น สามารถสื่อสารกับใครก็ได้ที่ไม่รู้จัก  เรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนหลายคนปรับตัวไม่ทัน นับเป็นยุคที่การสื่อสารไร้ขอบเขตอย่างสมบูรณ์  ทำให้มนุษย์หลายคนปรับตัวไม่ทัน หมายรวมถึงบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ด้วย 
       “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่มีเกณฑ์ตายตัวเลย  ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสาร และสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำ เช่น ต้องการให้จดจำ แต่ไม่ต้องลงมือทำ  บางเนื้อหาต้องการให้ทำทันที โดยไม่ต้องจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็ได้   อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลดีต้องเข้าถึงง่าย น่าเชื่อถือ และต่อเนื่องสม่ำเสมอ  และคำนึงถึงหลัก 3 ประการได้แก่ เนื้อหาคือสิ่งสำคัญที่สุด (Content is king)  การกระจาย ผ่านช่องทางที่เหมาะสมจะทำให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น  (Distribution is Queen)   อย่างไรก็ตามการคำนึงถึงบริบทอื่น ๆ ประกอบกัน จะทำให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลอย่างดีเยี่ยม (Context is god) ”  อาจารย์ณัฐพัชญ์ กล่าว
       ภายในงานมีการบรรยาย ในหัวข้อ “การสื่อสารองค์กรยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ” โดย อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเช้า เป็นการบรรยายพื้นฐานการสื่อสารยุคดิจิตทัล และช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่ม workshop กิจกรรมการสื่อสารการตลาด และช่วงท้ายเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย  ทั้งนี้กองสื่อสารองค์กร เชื่อว่าการอบรมครั้งนี้จะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โหลดภาพของท่านได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nEIM96g7QIpdLvnmcxQTXB74b0uinhPt?ogsrc=32


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

อ่านข่าวทั้งหมด »

ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวล่าสุด »

ข่าวหนังสือพิมพ์

อ่านข่าวทั้งหมด »

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »